Bestuursakkoorden over openbaar vervoer en zuidelijke Ring prioritair vóór de verkiezingen

woensdag 11 oktober 2023

Voor een geëngageerd en enthousiast publiek heeft Ringland tijdens de Roma-avond met veel kracht onderstreept wat de burgerbewegingen nog verwachten van de huidige Vlaamse regering in het kader van het Toekomstverbond. De modal shift naar duurzamer verkeer en de overkapping van de zuidelijke Ring zijn momenteel de twee speerpunten.

Namens de drie burgerbewegingen deed Manu Claeys (stRaten-generaal) op de Roma-avond van Ringland een dringende oproep aan de Vlaamse regering om tot een bestuursakkoord te komen over forse investeringen in het openbaar vervoer. Die zijn nodig om de modal shift naar duurzamer verkeer te realiseren, een van de afspraken van het Toekomstverbond van 2017. 


Over de nota die Lantis daarvoor heeft voorbereid, heerst al instemming in de Vervoerregioraad en bij de partners van het Toekomstverbond. De nota gaat onder meer over een uitbreiding van het Antwerpse tramnet met corridors naar het oosten (Bisschoppenhoflaan), het zuiden (naar het UZA) en het westen (Emiel Vloorsstraat), en met een districtenlijn van noord naar zuid. Het uur van de waarheid wordt de Voortgangsrapportage over het Toekomstverbond, op 19 oktober in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement.

De Voortgangsrapportage in het Vlaams Parlement wordt volgens Manu Claeys het uur van de waarheid voor het openbaar vervoer. © Valentin Eyckmans/Ringland
15.000 handtekeningen

Om extra druk te zetten lanceerden Marie Desrousseaux (Bond Beter Leefmilieu) en Bart Van der Spiegel (o.m. Voetgangersbeweging en Ringland) namens de Modal Shift Coalitie Regio Antwerpen een verzoekschrift om spreekrecht te vragen in het Vlaams Parlement. De Modal Shift Coalitie werd opgericht door 26 organisaties uit de regio. Ze schreven samen een memorandum, een soort ‘receptenboek’ voor meer leefbare buurten. Die voorstellen wil de Coalitie gaan toelichten in het Vlaams Parlement. Daarvoor zijn 15.000 handtekeningen nodig. 


 

Optimalisaties voor de overkapping

Wat de overkapping betreft, focuste Peter Vermeulen tijdens de Roma-avond op de zuidelijke Ring. ‘Goed nieuws is alvast dat de eerste plannen die in het voorjaar opgemaakt zijn door het team van de intendant er veelbelovend uitzien, in die zin dat ze alvast zoeken naar een zo groot mogelijke overkapping voor de hele R1-Zuid. Vanuit de burgerbewegingen mogen we overigens gerust stellen dat dit mede onze verdienste is.’

Tegelijk blijven de burgerbewegingen mee nadenken over verdere optimalisaties:

Peter Vermeulen: 'De eerste plannen voor de Zuidelijke Ring zien er veelbelovend uit.' © Koen Vande Sompele/Ringland
  • Er moet een betere verdeling komen van het verkeer tussen de stedelijke en de doorgaande ringweg, met een verkeersgeleidingssysteem voor de hele Antwerpse regio. Dat moet ook bij filevorming of calamiteiten zorgen voor veiligheid in de tunnels – en daardoor meer overkapping mogelijk maken.
  • Met de Universiteit Antwerpen en Lantis zoeken de experts van de Ringland Academie uit hoe de resterende gaten het best alleen daar gepland worden waar het niet stoort voor de omgeving, hoe ze tot een minimum beperkt kunnen blijven of waar nodig zelfs aan te vullen zijn met extra schouwen om ook in die omgeving de luchtkwaliteit te verbeteren.
  • Met het team van de Nieuwe Rand wordt binnenkort in een extra ontwerpsessie bekeken hoe de aansluiting van de E313/E34 op de R1 en tegelijk de hele Knoop Oost verder verfijnd kan worden. Dat is en blijft hét scharnier tussen de R1-Noord en de R1-Zuid.
Zuidelijke Ring

Op korte termijn zijn de hete hangijzers vooral politiek van aard. De burgerbewegingen verwachten niet alleen nog structurele en financiële inspanningen voor het openbaar vervoer. Ze blijven er ook op hameren dat deze Vlaamse regering nog vóór de verkiezingen een aantal cruciale beslissingen neemt om ervoor te zorgen dat de overkapping van de hele zuidelijke Ring naadloos zal kunnen aansluiten aan de lopende Oosterweelwerken op de Noordelijke Ring. Als dat nu niet gebeurt, dreigt onnodig veel kostbare tijd verloren te gaan.

  • Overeenkomstig de engagementen in het Toekomstverbond moet de hele overkapping klaar geraken tegen 2035-2037. Maar om dat waar te maken, moet vandaag al een timing opgesteld worden, voor de planning van het ontwerp, de procedures, de vergunningen en de aanbestedingen. ‘Die zogenaamde retroplanning willen we zo snel mogelijk zo scherp mogelijk krijgen’, zei Peter Vermeulen.
  • Daar hoort ook de opdracht bij om de overkapping van de Knoop Zuid, van de Kennedytunnel tot het station Zuid, ineens mee te nemen in het verhaal dat vandaag al loopt. Peter Vermeulen: ‘Het is dezelfde logica die we vorig jaar aanhaalden bij ons pleidooi voor integratie van de verdere overkapping in de werken op de R1-Noord, een beslissing waarvan iedereen achteraf zei: het is de logica zelve.’

Al deze eisen hebben Ringland, stRaten-generaal en Ademloos ook opgenomen in een gezamenlijk memorandum, dat inmiddels al overhandigd werd aan de politieke partijen.

Campagne

‘Eén ding is overduidelijk’, besloot Peter Vermeulen, ‘als wij met de memoranda van de Modal Shift Coalitie en van de burgerbewegingen echt impact willen hebben op het volgende regeerakkoord, zullen we dat de komende maanden met ons allen zwaar moeten promoten.’ 

Dat gaat Ringland onder meer doen met de campagne ‘Kies Ringland’, die tijdens de Roma-avond werd gelanceerd. Christophe Lambrechts riep iedereen op een groepsfoto te maken met de grote Ringland-R in de hand. De talloze foto’s die de burgerbeweging verwacht, zullen op 29 mei figureren in een groots slotevenement aan de vooravond van de verkiezingen.