'Samenwerken, het DNA van het Toekomstverbond'

woensdag 29 mei 2024

Hoe beter we samenwerken, hoe beter en sneller de overkapping gerealiseerd zal worden. Zo luidde aan het slot van de Ringland-parade een krachtige oproep van Peter Vermeulen aan onze (toekomstige) verkozenen. Zorg met de volgende regering voor een strakke planning voor de werken aan de Ring en voor een meerjaren-investeringsplan voor de modal shift. Zodat het hele Toekomstverbond gerealiseerd wordt. Zodat we over tien jaar niet meer moeten scanderen: 'Kies Ringland!', maar volmondig kunnen zeggen: 'Geniet ervan!' Lees hier de speech van Peter.

 
Beste vrienden van Ringland, beste Antwerpenaren van stad én regio,

Weten jullie het nog … 24 mei 2014? Wie van jullie was erbij? Drie maanden na de start van Ringland en meer dan vijftig vlagplantacties verder, maakten we toen aan de vooravond van de verkiezingen, met duizenden Ringlanders samen, een geweldig statement met een indrukwekkende mexican wave op de 10 bruggen over de hele Antwerpse Ring.

Vandaag, bijna dag op dag 10 jaar later en 10 dagen voor de nieuwe verkiezingen, staan we hier opnieuw met een even straf statement: Kies Ringland!

Toen kregen we een leuke prijs omdat we er het best in geslaagd waren ons thema op de agenda van de verkiezingen te krijgen. Maar wat we vandaag laten zien is in feite nog veel straffer. Want we houden ons thema intussen al tien jaar lang hoog op de agenda. Misschien iets minder in de media, maar wees gerust: des te meer in alle werkbanken en overlegvergaderingen waar we met heel veel vrijwilligers erg actief mee participeren. 

De geweldige foto’s voor onze campagne Kies Ringland tonen aan dat héél Antwaarpe nog steeds achter de overkapping staat. We kunnen nog altijd rekenen op duizenden en duizenden sympathisanten. En terwijl sommige meerderheidspartijen in 2014 nog wat aarzelden, blijkt uit de interviews die we de afgelopen weken afnamen en die jullie op onze website kunnen bekijken, dat echt elke partij achter de overkapping staat, én achter de modal shift, én achter de intensieve samenwerking met Ringland maar ook met andere burgerbewegingen die mee aansloten en even hard meewerken. 

In het regeerakkoord

En al kijken we dus met een zekere trots achterom, vandaag willen we natuurlijk vooral vooruit kijken. Want wat hebben we gemerkt? Het is toch niet zo eenvoudig om de trein altijd op het juiste spoor te houden, om de vaart erin te houden, om de planning zo scherp mogelijk te krijgen. En vandaar onze oproep aan de volgende Vlaams regering en in het najaar ook aan alle lokale besturen, niet alleen van Antwerpen zelf, maar in de hele regio.

Zorg voor een strakke planning en een gericht beleid. Neem dat concreet op in het regeerakkoord en zorg ervoor dat in de loop van de volgende regeerperiode en dus uiterlijk tegen 2028 alle nodige stappen gezet zijn en alle nodige beslissingen genomen zijn, ook voor de jaren erna, om alle pijlers van het Toekomstverbond te realiseren.

Zorg ervoor dat de realisatie van de overkapping van de hele Ring-Zuid zo naadloos mogelijk kan aansluiten op de werken op de R1-Noord die eind 2028 op hun einde lopen.

Zorg ervoor dat het meerjaren-investeringsplan voor de modal shift in het algemeen en de uitbouw van het openbaar vervoer in de hele stadsregio in het bijzonder, letterlijk op de sporen staat. Of beter gezegd: over de sporen kan rijden.

En denk er vooral aan dat al dat werk ook de komende jaren SAMEN moet gebeuren.

Intensieve samenwerking

Die samenwerking met alle betrokken administraties en overheden, met De Lijn, de NMBS of Lantis, het team van de intendant en wij als betrokken burgers en burgerbewegingen: dat is immers hét DNA van het hele Toekomstverbond. We moeten dus keihard blijven samenwerken. En hier en daar misschien zelfs nog keiharder gaan samenwerken – ondanks de vermoeidheid die begrijpelijkerwijze af en toe de kop opsteekt. 

We moeten ook het overzicht blijven bewaren en bewaken. Ondanks de grootte en de complexiteit van het hele project die het niet altijd even makkelijk maken. Want alleen zo kunnen we ervoor blijven zorgen dat de machine zo gestroomlijnd mogelijk loopt.

En vooral een meer intensieve samenwerking tussen stad en rand kan en moet daarbij nog meer aandacht krijgen. We kunnen niet zonder elkaar. Ieder heeft zijn rol, eigenheid en kwaliteiten. We zijn complementair en hebben elkaar heel hard nodig. ‘We, stad én rand’ moeten nog veel meer bondgenoten zijn.

Oproep aan de politiek

En vlak voor deze verkiezingen past daarvoor vooral een oproep aan de politiek. Ik denk dat we allemaal vaststellen dat het er op politiek vlak de laatste jaren vaak hoe langer hoe scherper aan toe gaat. Dat polarisering het soms wint van overleg. En voor alle duidelijkheid: dat past dus niet bij het DNA van het Toekomstverbond.

Samenwerken is en blijft dé sleutel voor het doel wat we hier samen willen bereiken: een welvarende, leefbare, inclusieve, gezonde stad én regio, een maximaal overkapte Ring met een aaneenschakeling van ringparken en een boeiende Ringstad eromheen, een goed werkend openbaar vervoer en een samenhangend blauw-groen netwerk, met groene nerven van in de wijken naar de ringparken, doorlopend langs de hele Ring en via de groene vingers doorlopend en uitwaaierend naar de open ruimte in de hele rand.

En over alle bestuursniveaus heen hebben alle partijen, zowel in diverse meerderheden als vanuit de oppositie, daar een cruciale rol in te spelen. Doe dat vooral. En doe dat vooral constructief en samen. Want hoe beter we samenwerken, hoe beter het hele project wordt en hoe sneller het er zal zijn. 

Zodat we over tien jaar niet meer moeten scanderen: 'Kies Ringland!' , maar volmondig kunnen zeggen: 'Geniet ervan!'