Nieuws

Politici scharen zich in parade achter eisen van Ringland

woensdag 29 mei 2024

Veel schoon volk op de Ringland-parade! Niet alleen trouwe Ringlanders, maar ook nieuwe gezichten. En uiteraard waren met het oog op de verkiezingen ook veel politici van de partij. Maar het belangrijkste daarbij: ze schaarden zich eensgezind en vol overtuiging achter de eisen van Ringland. Net zoals Ringland riepen ze ook op aan één zeel te blijven trekken. Een verslag in woord en beeld.

De spandoeken en borden in de parade die op woensdag 29 mei door de stad trok, lieten er geen misverstand over bestaan: Antwerpen kiest Ringland! Wij kiezen overkapping! Wij kiezen modal shift! Wij kiezen participatie!

Achter die slogans stapten enkele honderden Ringlanders op, van het Operaplein naar de Groenplaats. Maar ook veel politici en partijmilitanten tekenden present. Bij het slot van de parade werden kopstukken van zes partijen gepolst naar hun engagement om in de volgende regeerperiode het Toekomstverbond te realiseren. De eensgezindheid over de thema’s die Ringland hun voorlegde, bleek groot. Ja, de werken voor de overkapping van de zuidelijke Ring moeten naadloos aansluiten op de werken voor de Oosterweelverbinding op de noordelijke Ring. Ja, de volgende Vlaamse regering moet voor de modal shift naar duurzamer verkeer een fameus tandje bij steken. En ja, burgers en burgerbewegingen moeten blijvend betrokken worden.

Aan één zeel trekken

Na de oproep van Peter Vermeulen namens Ringland om vooral verder te blijven samenwerken – want ‘samenwerken is het DNA van het Toekomstverbond’ – riepen ook de kopstukken op ‘aan één zeel te blijven trekken’.

‘We moeten iedereen op dezelfde lijn krijgen, ook mensen van buiten de stad, van de parking’, vond Hannes Anaf (Vooruit).

‘We halen het alleen binnen als we aan één zeel trekken, want er heerst een antistedelijke, anti-Antwerpse reflex in Vlaanderen’, waarschuwde Annick De Ridder (N-VA). ‘Wij willen van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen maken. De grootste bedreiging daarbij is onderlinge verdeeldheid.’

Alle Antwerpenaren moeten in het parlement aan één zeel trekken om de financiering rond te krijgen’, zei ook Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). ‘De betere wereld begint in Antwerpen. Dit is een voorbeeldproject voor Vlaamse welvaart.’ 

Pieter De Cock (cd&v) trad hem haast letterlijk bij: ‘Als Antwerpenaren moeten we blijven zeggen dat het bij dit belangrijke project om heel Vlaanderen gaat, om onze collectieve welvaart.’ 

Net zoals de andere kopstukken vond hij dat we niet nog jaren mogen wachten voor de overkapping van de zuidelijke Ring. ‘Tegen 2028 moeten we weten hoe het ermee zit en moet het geld er zijn.’

‘De timing en het budget voor de volledige overkapping van de zuidelijke Ring moeten in orde komen’, vond ook Jos D’Haese (PVDA).

Modal shift en verkeersveiligheid

Ook over de modal shift spraken de kopstukken haast in koor. ‘We moeten een tandje bijsteken, want vanzelf gaat het niet lukken’, aldus Schiltz, die vond dat ‘ook daarbij participatie de leidraad moet blijven’. 

Volgens Bogdan Vanden Berghe (Groen) zorgt de Antwerpenaar al voor een modal shift door voor de fiets te kiezen. Maar met drie fietsongevallen per dag blijft de verkeersveiligheid nog een belangrijk aandachtspunt. Hij riep op werk te maken van conflictvrije kruispunten, vrachtwagens uit wijken te weren en op meer plaatsen de snelheid te beperken tot maximaal 30 km/u. Groen vraagt ook het Pleinenplan uit te voeren, om ‘ruimte terug te geven aan de mensen in de stad’. 

Jos D’Haese (PVDA) had eveneens aandacht voor de verkeersverveiligheid, en net als Vanden Berghe riep hij expliciet op om het openbaar vervoer te verbeteren en er budgetten voor vrij te maken.

Burgerparticipatie

Het PVDA-kopstuk adviseerde de burgerbeweging ten slotte de foto’s van de borden die omhoog gestoken werden goed bij te houden. ‘Want hier wordt heel mooi gesproken over burgerparticipatie en hoe geweldig dit project is. Maar vandaag is één ding nodig in de politiek: luister naar de mensen! Durf in gesprek te gaan.’

Wat participatie betreft, zei Pieter De Cock nog ‘een hekel te hebben aan politici die zeggen dat het traag gaat als je met veel mensen moet gaan praten. Beleid maak je samen. Ga dus babbelen met de mensen. Want het beste resultaat krijg je door samen te werken. Daarom chapeau, Ringland!’

De zes kopstukken kregen tot besluit van de parade het fotoboek 'Wij kiezen Ringland', een bundeling van alle (groeps)foto's die burgers uit heel Antwerpen de voorbije maanden instuurden. Als pro memorie voor onze (toekomstige) verkozenen.   

Veerle Janssens

 

Groepsfoto tot besluit van de parade. © Valentin Eyckmans