Ringland heeft enkel voordelen

Op de overkapping ontstaat veel ruimte voor meer groen. In de ruime omgeving wordt het daardoor ook gezonder en aangenamer om te leven. De verplaatsingen worden duurzamer. Onder de kap verloopt het autoverkeer vlotter en veiliger doordat het in elke rijrichting door twee gescheiden tunnels wordt geleid: één voor stadsregionaal en één voor doorgaande verkeer.

Ringland is haalbaar en betaalbaar

De maatschappelijke baten van Ringland overtreffen ruimschoots de investeringen: meer groen en een betere levenskwaliteit, minder ziekenhuisopnames en overlijdens door luchtvervuiling, mogelijkheden voor stadsontwikkeling, minder files, minder ongevallen. 

Ook de financiering is haalbaar, met langlopende leningen, rekeningrijden en inkomsten uit ontwikkeling op de vrijgekomen ruimte langs de Ring. De stad, de haven, Vlaanderen en Europa investeren samen. 
 

Lees meer

Ringland werkt doelgericht

Samen met burgers

De overkapping komt er in cocreatie met burgers, burgerbewegingen, overheden, administraties en ontwerpbureaus. 

  • Individuele burgers en Ringland-antennes engageren zich in de werkateliers van De Grote Verbinding.
  • Ringland-antennes en -experts engageren zich in de projectwerkbanken van De Grote Verbinding.
  • Elke burger kan meedoen aan burgerwetenschapsprojecten zoals Straatvinken.

 

Lees meer
Samen met burgers

De Ringland Academie

In de diverse werkbanken van De Grote Verbinding buigen de experts van de Ringland Academie zich met de ontwerpers en overheden over de plannen en de realisatie van de overkapping. Waar nodig lanceert de Academie ter voorbereiding of bijsturing zelf studies. Ringland denkt samen met zijn experts, de Universiteit Antwerpen en bedrijven na over de stad van de toekomst. 

Lees meer
Ringland Academie

Aan de onderhandelingstafel

De burgerbewegingen zitten geregeld samen met de overheden om hen te herinneren aan de engagementen die ze zijn aangegaan in het Toekomstverbond. Zo houdt Ringland de overkapping hoog op de agenda, over partijgrenzen en partijpolitiek heen.

Lees meer
Aan de onderhandelingstafel

Ringland en jij

Ringland heeft een geëngageerde achterban. Honderden vrijwilligers maken Ringland zichtbaar in de straten, houden informatiesessies op maat van het brede publiek en betrekken de burgers bij de plannen. Zo zorgt Ringland mee voor draagvlak. Ook jij kan je engageren voor een leefbare toekomst.

Lees meer
Ringland en jij

Met de overkapping …

Meer groen

Meer groen

Ringland verhelpt het groentekort in de stad

Duurzame verplaatsingen

Minstens de helft duurzame verplaatsingen

Ringland maakt het verkeer vlotter en veiliger

Samen met burgers

Samen met burgers

Ringland co-creëert met duizenden burgers

Ook fan van een gezonder, groener en mobieler
Antwerpen?