Balans van een intensief Ringland-jaar

maandag 23 december 2019
Bron: nieuwsbrief Ringland

Begin 2019 vierde Ringland zijn vijfde verjaardag. Een feestje waard, maar daarom nog geen reden om op onze lauweren te rusten. We werkten dit jaar erg hard, vooral achter de schermen, in werkbanken en ‘scrumsessies’. We traden ook naar buiten tijdens Radio Ringland, met Straatvinken en op de Boekenbeurs. Telkens weer konden we rekenen op talloze enthousiaste vrijwilligers. En steeds weer zochten we naar een evenwicht tussen onze rol als actiegroep en onze rol als medebedenker van oplossingen, in samenwerking met alle partners. Ons jaaroverzicht en dit filmpje toont dat we zeker niet stilzaten. Zijn we ook tevreden?

Ja, we zijn tevreden
 • Veel van onze eisen, naar voren gebracht in onze open brief voor de nieuwe gemeenteraad, tijdens Radio Ringland en ons memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering, werden gehonoreerd. Dat gebeurde zowel in het Antwerpse bestuursakkoord (‘De Grote Verbinding’) als in het Vlaamse regeerakkoord, dat het Toekomstverbond nadrukkelijk herbevestigt.  

 • Er is stilaan sprake van echte co-creatie. Tijdens de ‘scrumsessies’ over de knooppunten Oosterweel (aan het Noordkasteel), Schijnpoort (aan het Sportpaleis) en Groenendaallaan (aan station Luchtbal) zochten alle partners samen naar consensus. Peter Vermeulen en Manu Claeys in Gazet van Antwerpen: ‘Dit bewijst dat het Toekomstverbond werkt.’ Bekijk de Horta-avond voor een stand van zaken.  

 • We staan voor immens grote werken. Alle partners van het Toekomstverbond zijn zich er nu van bewust dat we die alleen sámen tot een goed einde kunnen brengen. Die eensgezindheid viel ook op tijdens de Ringdagen, waar het team van de overkappingsintendant, de stad Antwerpen, Lantis, AWV en andere administraties sámen de stand van zaken presenteerden.

 • De meeste werkbanken geraken op toerental. Overal zijn de burgerbewegingen vertegenwoordigd. In de werkbank voor de heraanleg en de overkapping van de zuidelijke Ring zit Ringland mee aan het stuur.

Ringprojecten

 

Ja, het kan nog veel beter
 • Er is nog maar een beslissing over 3,7 km overkapping. We blijven ijveren voor een volledige overkapping van de Oosterweelverbinding (niet pas achteraf). Er is ook veel meer samenhang nodig tussen de projecten voor de Ring-zuid, het knooppunt Zuid, de knoop met de E34/E313 en de Ring-noord. Daarvoor dient de integrale studie voor de volledige R1.

 • Na het goede kerstakkoord van 2018 over de voorkeursvariant van de Oosterweelverbinding kreeg Ringland een opdoffer: het gescheiden verkeer op de zuidelijke Ring zou dan toch niet doorgetrokken worden op de noordelijke Ring. We hopen nog op een verbeterd ontwerp tegen het moment dat de werf het Sportpaleis nadert en de aansluiting op de zuidelijke Ring duidelijk is uitgewerkt. Dit volledige traject moet hoe dan ook overkapt kunnen worden.

 • Er zijn dringend meer inspanningen nodig voor een modal shift naar duurzame mobiliteit. De regering investeert te weinig in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur en zet niet in op rekeningrijden, nochtans een krachtig instrument om autoverkeer te sturen en te ontmoedigen. Via de werkbank ‘Routeplan’ trachten we dringend meer daadkracht op te bouwen.

 • De werkbank ‘Haventracé’ boekte nauwelijks vooruitgang. Een versterkte A12 (met leefbaarheidsmaatregelen voor de noordrand), en de nieuwe A102 tussen Wommelgem en Ekeren zijn nochtans prioritair om de noordelijke Ring te ontlasten van doorgaand verkeer. Het opstarten van het studiewerk voor de A102 is een van de dringendste opdrachten voor de Vlaamse regering.

Droombeeld

Ja, Ringland doet voort! 
 • De volledige overkapping van de Antwerpse Ring is een noodzakelijk investering voor een betere samenleving en een aangenamere leefomgeving met meer ruimte en groen, vlotter verkeer én een betere gezondheid voor alle Antwerpenaren. 
 • Om de overkapping te realiseren móét de modal shift er komen: meer en veiliger infrastructuur voor voetgangers en fietsers, meer en beter openbaar vervoer, ontmoediging van het auto- en vrachtverkeer. Met de overkapping en de modal shift draagt Antwerpen ook bij aan een klimaatneutrale toekomst. 

 • Met de duizenden verkeerstellers van Straatvinken brengen we het verkeer in kaart. Zo gaan we na of de modal split evolueert van 70/30 nu, naar 60/40 in 2025 en 50/50 in 2030. Op donderdag 14 mei 2020 tellen we opnieuw!   

 • De zeven geplande Ringparken moeten uitgroeien tot één volledige overkapping. In elke werkbank blijven we daartoe onze kritische én constructieve rol spelen.

Doe jij ook mee?
 • Bereid je voor op de nieuwe participatieronde die de overkappingsintendant plant voor 2020. Kom daarvoor naar onze masterclass op donderdag 23 januari in Thomas More Hogeschool in de Kronenburgstraat. Je kan je daar ook engageren als ‘Ringland-antenne’ of als expert om mee de werkbanken te volgen. 

 • Steun onze burgerbeweging. Draag een financieel steentje bij met een gift of permanente opdracht. Doe je dat deze week nog snel, dan bezorgt de Koning Boudewijnstichting je in het voorjaar een fiscaal attest waarmee je recht hebt op een belastingvoordeel voor 2019. 

 • Verspreid onze boodschap met een affiche of een gadget uit onze webshop. Of schenk jezelf of je vrienden Het Ringland Boek. Cadeautip, nu voor maar 20 euro!