Nieuws

Ontwerpen noordelijke Ringparken afgerond

woensdag 15 december 2021

De ontwerpteams van de vier noordelijke ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn zijn klaar. Ze winnen momenteel bij verschillende partners een laatste advies in voor hun voorontwerpen. Ringlanders die deelnamen aan de werkbanken beoordelen de plannen op onze blog.

In de projectwerkbanken en werkateliers van De Grote Verbinding bogen burgers zich de voorbije twee jaar mee over de voorstellen van de ontwerpteams voor de ringparken. Die ringparken komen er als zogenaamde leefbaarheidsprojecten, in afwachting van de volledige overkapping.

Zopas zijn de voorontwerpen voor de vier noordelijke ringparken NoordkasteelGroenendaalLobroekdok en Het Schijn afgerond. De ontwerpers van De Grote Verbinding hebben ze intussen voorgesteld aan de gemeente- en districtsraadsleden (hier te herbekijken). Ook Ringland gaf de raadsleden onlangs zijn visie mee op de voorontwerpen. Ze liggen nu voor een laatste advies voor bij de burgerbewegingen, de raadsleden en vele andere instanties.

Kaart van de Ringparken en de Scheldebrug.

Op onze blog blikken enkele Ringland-antennes (vrijwilligers die de burgerbeweging vertegenwoordigden in de werkbanken) alvast terug op het intensieve overleg met de ontwerpers en andere partners van het Toekomstverbond. 'De deelname van burgers heeft de plannen alleen maar versterkt', vindt Robin.

Lief over Ringpark Het Schijn

Lief Luypaers en haar collega-antennes raakten erg enthousiast over het voorstel van het ontwerpteam om de rivier Het Schijn opnieuw open te leggen en te laten meanderen door het park. Een aandachtspunt blijft wel het ontwerp van de Schijnpoortweg, die een breuklijn vormt tussen de ringparken Het Schijn en Lobroekdok.

De Ringland-antennes op verkenning in het toekomstige Ringpark Het Schijn.
Robin over Ringpark Lobroekdok

Ook in Ringpark Lobroekdok speelt water een belangrijke rol. De opengelegde rivier Het Schijn krijgt er via een ecologische, ondiepe ‘vooroever’ verbinding met het Lobroekdok en het Albertkanaal. In het Lobroekdok komt een zwemvijver. Het belooft een mooi park te worden, meent Robin Vandenbussche, maar ook hij waarschuwt dat het een onbereikbaar eiland wordt wanneer het autoverkeer errond niet aangepakt wordt.

Fietstocht antennes Ringpark Lobroekdok.
Koen over Ringpark Groenendaal

Koen Vande Sompele vindt het stukje kap dat nu al op de plannen voor Ringpark Groenendaal staat een prestatie op zich, omdat het ook over een op-en-afrittencomplex gaat. Al kijkt hij samen met Ringland uit naar meer. Het ontwerp voor het Ringpark biedt alvast alles waarvan een stadsbewoner kan dromen. Maar of het in zijn geheel geslaagd zal zijn, zal grotendeels afhangen van de mate waarin de modal shift gerealiseerd wordt.

Met de Ringland-antennes op verkenning in het toekomstige Ringpark Groenendaal.
Frans over Ringpark Noordkasteel

Het Ringpark Noordkasteel wordt een mooie synthese van het havenlandschap enerzijds en de groene long anderzijds rond de vijver aan de Hogere Zeevaartschool, vindt Frans Geys. Anders dan in de oorspronkelijke plannen voor de Oosterweelverbinding blijft het een ruime groene zone. Daar hebben de burgerbewegingen een grote inbreng bij gehad.

Ringland-antennes op verkenning in het toekomstige Ringpark Noordkasteel. (© Ringland)