Blog

Veerle over de vernieuwing van onze website

donderdag 9 september 2021

Ringland lanceert deze week een geheel vernieuwde website. Dat was nodig. Niet alleen zijn de technische mogelijkheden en eisen de voorbije jaren toegenomen, ook de rol van Ringland is geëvolueerd. Veerle Janssens, communicatiecoördinatrice van Ringland, vertelt over de opzet van de nieuwe website en de communicatie van de burgerbeweging in het algemeen.

De website waarvan we net afscheid hebben genomen, werd vijf jaar geleden gelanceerd. Die mee op poten zetten, was een van mijn eerste opdrachten toen ik in 2016 in dienst trad van Ringland. Vrijwilliger Paul, die toen bij het communicatiebureau Volta werkte, stond in voor de technische kant. Ik zorgde voor het redactiewerk. Dat lag me wel, want dat sloot vrij goed aan bij mijn job in de journalistiek die ik net verruild had voor mijn engagement in de burgerbeweging. Bovendien was het een prima manier om me in te werken. Ik verdiepte me in alle teksten die in het korte bestaan van Ringland al geschreven waren en verwerkte die tot webmateriaal. 

Ik herinner me nog het enthousiasme bij de lancering. Vrijwilligers maakten dankbaar gebruik van de website wanneer ze in het kader van onze infocampagne ringland@home gingen spreken bij mensen thuis. De website gaf toen heel duidelijk de speerpunten van Ringland aan: mobiliteit, leefbaarheid en gezondheid. De voorstellen die Ringland daarvoor op tafel legde, werden ook mooi geïllustreerd door filmpjes die studenten van de Karel de Grote Hogeschool hadden gemaakt.

Grenzen

Maar gaandeweg botsten we op de grenzen van wat met die website technisch en inhoudelijk mogelijk was. Twee jaar geleden begonnen we al te dromen over een nieuwe. Voor onze infostand op de Boekenbeurs maakten we toen een map met een heleboel vragen en antwoorden. We vonden dat die FAQ ook een plaats moesten krijgen op onze website. Ik had, ook wat IT betreft, al veel bijgeleerd bij Ringland – en dat doe ik trouwens nog altijd. Maar die klus klaren, kon ikzelf niet. Gelukkig konden we, zoals steeds, een beroep doen op vrijwilligers. Bert werkte een goeie oplossing uit én stak ook onze homepagina in een nieuw kleedje, met een beter overzicht van alles waar we intussen mee bezig waren.

Bricoleren

Toch beseften we in ons communicatiewerkgroepje hoe langer hoe meer dat we nood hadden aan een geheel vernieuwde website. Een bijkomende overweging was dat onze rol als burgerbeweging zeker sinds het Toekomstverbond van 2017 geëvolueerd is. Terwijl we aanvankelijk, samen met Ademloos en stRaten-generaal, vrij activistisch moesten zijn, zitten we nu in een samenwerkingsverband. We blijven daarbij kritisch-constructief, maar vinden dat we ook een grotere verantwoordelijkheid dragen in onze communicatie. De nood aan informatie over het complexe project dat de overkapping en bij uitbreiding het Toekomstverbond is, werd immers steeds groter. Voorts kreeg, naast onze drie pijlers mobiliteit, leefbaarheid en gezondheid, ook burgerparticipatie een prominente plaats. Bovendien gingen we ook steeds meer inspelen op de actualiteit, met nieuws- en persberichten. Om onze achterban op de hoogte te houden van alles waar onze vrijwilligers voor en achter de schermen mee bezig zijn, begonnen we vorig jaar ten slotte met een blog. Het was bricoleren om dat alles op een goeie manier op onze de website te krijgen.

Responsive design

Na een brainstorm met onder meer Paul, Bert, Nienke, Steven, Joris, Katelijne en Merel zijn we vorig jaar opnieuw gaan aankloppen bij Volta voor de technische uitwerking van een geheel nieuwe site. Geert, Sarah, Wouter, Lisa en Sander zijn aan de slag gegaan met onze ideeën en wensen. Ik ben heel content met hun frisse ontwerp en de heldere navigatie. En of je nu leest op een desktop computer, tablet of mobiele telefoon, dankzij responsive design blijft de lay-out altijd even mooi en overzichtelijk. Door het gebruiksgemak van het systeem is het nu ook mogelijk dat meer vrijwilligers kunnen meewerken aan de site. Nieuwsberichten, blogs, FAQ’s of beelden plaatsen: je hoeft er geen techneut meer voor te zijn.

Zoom-overleg voor de nieuwe website.
Doorklikken

Voor onze lezers zal het nu ook veel makkelijker zijn om informatie te vinden. De homepagina biedt al een mooi overzicht van alle rubrieken – de vele facetten van onze burgerbeweging dus. Ik ben ook heel enthousiast over de zoekfunctie: tik in de loep een woord in – Toekomstverbond, Oosterweelverbinding, participatie, Straatvinken... – en je krijgt een waslijst van pagina’s en artikels waarin het opduikt.

Voorts kun je doorklikken van het ene artikel naar het andere. Lees je in een nieuwsbericht bijvoorbeeld iets over de modal shift en wil je toch eens wat meer uitleg over dat beestje, dan klik je op dat woord. Zo kom je bij relevante nieuwsberichten en een duidelijke FAQ terecht.

Vragen en antwoorden

Die Vragen en antwoorden vormen intussen een alsmaar langere lijst. Niet te verwonderen, want het dossier van de overkapping en het Toekomstverbond, is alleen maar blijven groeien. 

Wat is het Haventracé? Wat is het Routeplan 2030? Wat is de Werkgemeenschap? Wat is De Grote Verbinding? Wat is een scrumsessie? Wat is Zorro? We beseffen dat het voor veel mensen allemaal niet meer zo duidelijk is. Er leven ook nog veel twijfels. Wie zal dat allemaal betalen? Wegen de baten wel op tegen de kosten? Is die Oosterweelverbinding wel nodig? Hoe reageren de burgerbewegingen op de PFOS-affaire? Of nog een vraag die inspeelt op de tragische actualiteit: Hoe reageert Ringland op verkeersongevallen zoals in de Lange Leemstraat?

We vinden het een van de taken van een burgerbeweging om mensen uitleg te blijven geven. Wat er de komende jaren in Antwerpen te gebeuren staat, is immers ongezien. Willen we iedereen daarbij betrokken houden – en zo mogelijk ook enthousiasmeren –, dan is informeren een belangrijke voorwaarde. Daarom maakten we in de eerste jaren Ringland-kranten (nog steeds te lezen via de downloads op onze website) en twee jaar geleden Het Ringland Boek (ook nog te bestellen via onze webwinkel, nu tegen de promoprijs van slechts 10 euro!). Om niet alleen mee te zijn maar ook te blijven is een goeie website onmisbaar.

Realisaties en uitdagingen

Soms krijgen we misnoegde reacties. Van mensen die menen dat we minder kritisch geworden zijn. Of die vinden dat er niks gebeurt, dat het allemaal veel te traag gaat. En die niet begrijpen dat we mee aan de onderhandelingstafel zitten met ‘onbetrouwbare’ partners.

We begrijpen wel het ongeduld. Maar instappen in het Toekomstverbond was een bewuste keuze, omdat we meenden dat we zo meer konden realiseren. En dat blijkt ook zo te zijn, er zijn effectief al flink wat stappen gedaan, vaak door het blijven praten en lobbyen door de burgerbewegingen. 'Wij blijven de aanjagers van het Toekomstverbond', zoals Peter Vermeulen pas nog zei op de Ringland Zomerbar. En omdat we vinden dat we best wel trots mogen zijn op wat we al uit de brand hebben kunnen redden, hebben we voor de nieuwe website onze realisaties ook eens opgelijst. Toch betekent dat geenszins dat we er al zijn. Er moet nog flink wat gebeuren om onze droom van de overkapping te realiseren. Ook die uitdagingen hebben we eens op een rij gezet.   

Stevige klus

Kortom, de al bij al vrij bescheiden website van vijf jaar geleden is niet meer te vergelijken met de nieuwe. We zitten ondertussen aan bijna 250 te raadplegen pagina’s! Geen wonder dat we de deadline voor de lancering een paar keer hebben moeten verschuiven. We ruilden Wordpress ook voor Drupal, wat betekende dat echt alles moest worden aangepast. Het was een stevige klus om de content van de oude te selecteren en over te zetten en waar nodig voort aan te vullen en opnieuw vorm te geven. In het voorjaar zijn Stefaan, Lief, Joris, Christophe en ikzelf al begonnen met het redactiewerk. Greet, Nienke, Kristof, Robin en Bert zijn stelselmatig stukken op de nieuwe website beginnen te zetten. In de zomervakantie hebben ze nog versterking gekregen van Eddy, Joris en Anne. En nu, bij de start van het nieuwe werkjaar, is het ons gelukt!

Steun de droom

Zonder de hulp van onze vrijwilligers was de extreme makeover niet gelukt. Zonder de financiële steun van onze donateurs ook niet. Want een website ontwikkelen en onderhouden kost veel geld. Elk financieel duwtje in de rug blijft dan ook welkom. Op de nieuwe website vind je onder de knop Steun de droom natuurlijk ook alles over hoe je dat kan doen, bv. met een fiscaal aftrekbare gift. 

Ook helpende handen blijven welkom. Voor de website: een webmaster, mensen met een goede pen om nieuwsberichten te schrijven of interviews te doen voor onze blog, grafici, ... Maar we hebben ook nog andere vacatures voor vrijwilligers openstaan. Of je kan je expertise inzetten in de Ringland Academie. Zolang onze droom van de volledige overkapping nog niet gerealiseerd is, is er nog werk genoeg. Samen maken we Ringland waar! 

Schoonheidsfoutjes

Wellicht is op de nieuwe website nog niet alles tot in de puntjes in orde. Er zullen zeker nog schoonheidsfoutjes zijn, bijvoorbeeld beelden of teksten die nog niet helemaal mooi staan. Of links die doodlopen. Trouwens, een website is en blijft work in progress. Maar kom je dergelijke mankementen tegen? Aarzel dan niet ze te melden via info@ringland.be

Een dikke merci alvast aan iedereen die heeft meegewerkt aan de nieuwe website of nog zal meewerken. En veel leesplezier bij het surfen op ringland.be!